Jalat

Jalkaterapian ydinosaamisalueet

Terveyttä edistävä jalkaterapia

Jalkaterveyttä ylläpitävä ja edistävä opetus ja ohjaus on keskeinen osa jalkaterapeutin työtä. Sen tarkoituksena on ihmisten tietouden lisääminen alaraajojen ja jalkaterveyden ylläpidosta.

Asiakkaan jalkaterveyden tilan arvioimiseksi jalkaterapeutti tekee jalkojen terveystarkastuksia. Opetus ja ohjaus liitetään asiakkaan jokaiseen jalkaterapiakäyntiin. Ohjausta annetaan turvallisessa jalkojen omahoidossa, jalkaterveyttä tukevien kenkien, sukkien sekä jalkaterän apuvälineiden valinnassa sekä jalkavoimistelun toteuttamisessa.

Opetus- ja ohjaustilanteita pidetään erilaisille asiakasryhmille ja yhteisöille, sekä terveydenhuoltohenkilöstölle. Mm. kenkäkaupat ovat olleet kiinnostuneita saamaan asiantuntijan opastusta myymälöihin. Jalkaterapeutit osallistuvat järjestöjen kampanjoihin ja projekteihin.

Alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi

Jalkaterapeutti arvioi monipuolisten tutkimusmenetelmien avulla asiakkaan alaraajojen toimintoja yhteistyössä tämän kanssa. Tutkimusmenetelmiä ovat pystyasennon ja alaraajojen kuormittumisen arviointi, jalkaterien toimintojen, liikkumisen ja kävelyn tutkiminen sekä lihas- ja niveltoimintojen tutkiminen erilaisilla mittausvälineillä. Tietojenkeruu ohjaa yksilöllistä jalkaterapiatarpeen määritystä ja jalkaterapiasuunnitelman tekemistä. Jalkaterapeutin tuntemus tiettyjen sairauksien mm. diabetes, reuma, neurologiset sairaudet, ihotaudit vaikutuksista jalkaterveyteen tukee jalkaterapian liittämistä osaksi asiakkaan kokonaishoitoa.

Hoitava jalkaterapia

Hoitavan jalkaterapian avulla hoidetaan jalkateriin syntyneitä iho- ja kynsimuutoksia ja selvitetään niiden alkuperää. Iho- ja kynsimuutosten hoidossa hyödynnetään uusinta, tutkittua tietoa. Käytettäessä ulkoista lääkehoitoa sovelletaan ihotautien ja haavahoidon periaatteita. Kivuttomia hoitomenetelmiä ovat mm. syylien ja kynsien haudehoito ja kynnen oikaisuhoito jousella.

Yleissairauksiin liittyvissä alaraajaongelmissa opastetaan asiakasta tai tehdään yhteistyötä häntä hoitavan terveydenhuolto- tai muun henkilöstön kanssa kokonaishoitoa tukevien hoitoratkaisujen toteuttamisessa sekä uusien vaurioiden ennaltaehkäisyssä. Erikoissairaanhoidossa jalkaterapeutti työskentelee jalkatyöryhmän jäsenenä. Tutkittuun tietoon perustuva aseptisten työskentelyolosuhteiden suunnittelu mahdollistaa korkeatasoisen aseptisen työskentelyn jalkaterapiassa.

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat sisältävät manuaalisen terapian (mobilisaatio ja hieronta), toiminnallisen harjoittelun. Niiden tarkoituksena on ylläpitää ja palauttaa asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön, hermoston ja verenkiertoelimistön yhteistoimintoja.

Asiakkaalle annetaan kirjallisia ja suullisia ohjeita alaraajojen ja jalkaterien lihastasapainon palauttamiseksi sekä nivelten toimintojen ylläpitämiseksi. Alaraajojen hieronta, nivelten passiivinen mobilisaatio ja toiminnallinen harjoittelu liitetään osaksi muuta jalkaterapiaa.

Alaraajojen toimintoja tukevia terapioita käyttäessään jalkaterapeutti toimii tarvittaessa yhteistyössä mm. fysioterapeuttien ja osteopaattien kanssa.

Jalkaterän apuvälineterapia

Jalkaterän apuvälineterapian tarkoituksena on asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Jalkaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä apuvälinepalveluita sekä seuraa ja arvioi niiden vaikuttavuutta.

Osa jalkaterapiassa esiin tulevista ihomuutoksista voi johtua jalkaterien toimintojen poikkeamista tai kenkien aiheuttamasta paineesta, minkä seurauksena jalkateriin kohdistuu epänormaalia kuormitusta. Oireita voidaan lievittää nopeimmin jalkaterään liimattavien tai puettavien huopakevennysten avulla. Yksilöllisiä varpaiden oikaisijoita ja suojia (varvasortoosit) valmistetaan silikonista. Apuvälineen avulla voidaan välttää leikkaushoito ja sen käyttö voi nopeuttaa leikkauksen jälkeistä paranemista.

Ortoositerapian tavoitteena on muuttaa alaraajojen linjauksia ja toimintoja, tasata jalkapohjaan kohdistuvaa kuormitusta tai lisätä iskunvaimennusta. Tukipohjalliset valmistetaan kipsimallin perusteella tai elementtimateriaaleista. Nopeinta ja halvinta on valmistaa pikapohjallisia, nk. Chairside orthoses, jotka tehdään valmiselementeistä asiakkaan odottaessa. Yhteistyötä tehdään apuvälineterapian alueella kunnallisen terveydenhuollon (maksusitoumukset), kenkien valmistajien ja myyjien sekä apuvälineteknikkojen kanssa.

Johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa

Perehtyminen jalkaterapian perusteisiin ja kehitykseen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin Suomessa ja ulkomailla antaa jalkaterapeutille valmiuksia tunnistaa jalkaterapian kehittämis- ja tutkimuskohteita. Jalkaterapeutti käyttää tutkimuksellista työotetta ja jatkuvaa itsereflektiota sekä vertaisarviointia arvioidessaan asiantuntijuutensa tasoa. Käytäntöläheisen tutkivan ja kehittävän työotteen hallinta mahdollistaa oman asiantuntijuuden ja toimintaympäristön jatkuvan kehittämisen.